Griezes baznīca

Griezes draudzei sadarbībā ar biedrību „Griezes Pastorāts. Garīgais un kultūras centrs” ir iecerēts ar Dieva palīdzību Griezē veidot vienotu kompleksu, kas aptver Griezes mācītājmuižu, parku, baznīcu un tai pieguļošās teritorijas. Tajā darbotos kopiena, kuras kodolu veido cilvēki, kas  cīnās ar atkarībām. Viņiem būtu iespēja saņemt pastorālu palīdzību, piedalīties regulārās lūgšanās un strādāt pie baznīcas atjaunošanas. Šī vieta jau tagad un arī turpmāk būs atvērta  jebkuram cilvēkam, kas vēlas zināmu laiku (nedēļu, mēnesi, gadu, vai arī vēl ilgāk) pavadīt kopienā, lai meklētu un piedzīvotu Dieva tuvumu  klusumā, mierā un lūgšanās, neatkarīgi no viņa konfesionālās piederības. Arī tad, ja viņš vēl ir tikai garīgos meklējumos.

 Attīstot infrastruktūru,  vēlamies kalpot arī vietējiem iedzīvotājiem, radot viņiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizējot   kultūras, amatniecības, mākslas pasākumus un nodarbības.

Jau vairākus gadus vasarās, skaistajā vietā pie Griezes baznīcas, notiek dažādas kristīgas nometnes un citi pasākumi.  Ir iecerēts darboties plašāk arī šajā virzienā.

Būsim vienoti aizlūgšanās, lai visās iepriekšminētajās iecerēs piepildās Dieva prāts un nodomi !                     
                     "Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs." (Mt. 5:48)Dievkalpjumi
4. svētdienā pl. 16:00


Atrašanās vieta

Saldus novada Ezeres pagastā


Mācītājs

Atis Freipičs


Kontakti

Mācītājs Atis Freipičs
Tālr. 22316912
atisfreipics@inbox.lv

Griezes draudze
Tālr. 22009892


Informācija
griezesbaznica@gmail.com

___________________________________


Ziedojumiem

LV75UNLA0050016953549

(konts Griezes ev.lut. draudzes 
vispārējām vajadzībām -
elektrība u.c.izdevumi)

LV52UNLA0050016953575
(konts Griezes ev.lut.
baznīcas atjaunošanai)

Griezes ev. lut. draudze
Reģ. nr. 90000578791Built with Berta.me